Přecházíme pod kartografické nakladatelství P.F. art


Od 1.března 2018 přechází e-shop www.nastennemapy.cz ze společnosti ZES Brno, a.s. na mateřskou společnost P.F. art, spol. s r.o.

Kromě nových výrobních a skladovacích prostor znamená tato změna také téměř neomezený přístup ke kartografickým podkladům, kterými společnost P.F. art disponuje.

Společnost P.F. art působí na trhu déle než čtvrt století a za tuto dobu vytvořila více než 250 digitalizovaných mapových děl České republiky a vydala již několik tisíc tištěných titulů skládaných a nástěnných map a atlasů. Prostřednictvím akciové společnosti CEDA (založené s Kartografií Praha) poskytuje také data České a Slovenské republiky pro navigační systémy (Tom Tom) nebo mapové služby (Google, ŘSD a další).